محافظ صفحه تلویزیون 20 تا 29 اینچ

لیست محافظ صفحه تلویزیون 20 تا 29 اینچ را در ذیل ملاحظه کنید و کالای مورد نظر را سفارش دهید.

محافظ صفحه تلویزیون 20 اینچ مدل  M20

محافظ صفحه تلویزیون20 اینچ مخصوص کلیه تلویزیون های 20 اینچ

تعداد در کارتن : 6 عدد

ضخامت : 2/5M

ضخامت : 2/8M

ضخامت : 3M

محافظ صفحه تلویزیون 20 اینچ مدل M20
محافظ صفحه تلویزیون 24 اینچ مدل M24

محافظ صفحه تلویزیون 24 اینچ مدل M24 مخصوص کلیه تلویزیون های 24 اینچ

تعداد در کارتن : 6 عدد

ضخامت : 2.5M

ضخامت : 2.8M

ضخامت : 3M

محافظ صفحه تلویزیون 24 اینچ مدل M24
محافظ صفحه تلویزیون 28 اینچ مدل M28

محافظ صفحه تلویزیون28 اینچ مخصوص کلیه تلویزیون های 28 اینچ

تعداد در کارتن : 6 عدد

ضخامت : 2/5M

ضخامت : 2/8M

ضخامت : 3M

محافظ صفحه تلویزیون 28 اینچ مدل M28